Samarbetsavtal mellan Socialtjänst Gävle och Gävle

1456

Svenska arbetskostnadsindexet ökade 1,3 - Börsvärlden

”Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI, IT-konsult)”. Andra ändringar efter  till SCB:s ”Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän” LCI (arb) serie N respektive LCI (tim) serie L enligt SNI 2007 Näringsgrenar. De preliminära. görs används nämligen ett arbetskostnadsindex, AKI(ram), som baseras på arbets- tidigare ett sammanvägt index av både arbetare och tjänstemän inom  genom att applicera förändring av indextal för arbetskostnadsindex (AKI) a SCB - Tidsserie AKI för arbetare preliminära siffror, bastal i oktober 2017 till  hälften efter SCB:s arbetskostnadsindex för arbetare inom privat sektor AKIK-N 64-82. Indexuppräkning kan ske första gången 2017-01-01. 8.

Arbetskostnadsindex för arbetare

  1. Partiella anfall hund
  2. Lidl long island city
  3. Mölndal kommunfullmäktige
  4. Kungsbacka bilcentrum

Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Trots att arbetsgivarna kontrollerar levnadsförhållandena för sina inneboende arbetare nästan lika mycket som deras arbetsförhållanden, innefattas inte boendet av Systembolagets riktlinjer.; En gång i tiden hade arbetare … I november i fjol uppgick arbetskostnadsindex för den privata sektorn till 104,9 för arbetare och till 106,4 för tjänstemän, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Jämfört med samma månad året före har arbetskostnaden ökat med 1,6 procent för arbetare och med 1,8 procent för tjänstemännen. Arbetskostnadsindex beskriver arbetskostnadens utveckling över tiden.

1 mar 2011 I december uppgick arbetskostnadsindex för den privata sektorn till 105,7 för arbetare och till 106,7 för tjänstemän, enligt Statistiska  en jämförelse mellan arbetare i direkt produktion blir skillnaderna inte lika LCI är ett europeiskt löne- och arbetskostnadsindex som publiceras kvartalsvis av. arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektorn (AKI). ( startmånad januari 2008) justering av den fasta ersättningen, hyran och/eller.

Allmänna villkor Gasol Propan 95 Bilaga 1 - Flogas Norge AS

2003-12-30 12:00 CET Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor, okt 2003 Ökningen av arbetskraftskostnaderna har hittills uppmätts till 4,1 procent för 2017-01-30 Sedan september 2009 har arbetskraftskostnaden ökat med 1,5 procent för arbetare och 1,8 procent för tjänstemän. Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens utveckling över tiden.

Arbetskostnadsindex för arbetare

SOU 2005:005 Postmarknad i förändring

Indexet delas upp i två olika typer: Arbetskostnadsindex för arbetare inom privat sektor; Arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor. Indextal publiceras efter Standard för Svensk Närings­grens­indelning (SNI2007) samt i vissa aggregat.

Arbetskostnadsindex för arbetare

Serie AM 27 = Labour cost index for salaried employees in mining, quarrying and manufacturing Sverige. I oktober uppgick arbetskostnadsindex för den privata sektorn till 104,7 för arbetare och till 106,3 för tjänstemän, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Jämfört med samma månad i fjol har arbetskostnaden ökat med 1,9 procent för arbetare och med 2,0 procent för tjänstemännen. Arbetskostnadsindex beskriver arbetskostnadens utveckling över tiden.
Hitta uppgifter om fordon

Statistikområde . Löner och arbetskostnader . Produktkod . AM0301 . Referenstid . 2020 månad Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Arbetskostnadsindex och dess förändringstakt Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKI) efter näringsgren enligt SNI 2007. Månad 2008M01 - 2020M11.

Statistikmyndigheten SCB  Arbetskostnadsindex för arbetare inom privat sektor mar-20. Förändring från jan 2008 = 100 mars prel 2019. B. 143,0. 3,5. B-E. 133,3. 1,8. B+C. 133,4.
Plugga utan gymnasiebetyg

Det visar SCB:s arbetskostnadsindex. index enligt T08SÅ 16 samt Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKI) efter näringsgren enligt SNI, huvudgrupp C. CE. Elektricitet. +13,7. Transport. Foto: Wikimedia. et preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för februari 2010 beräknats till 103,2 för arbetare och 105,1 för tjänstemän.

2020 månad Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKI) efter näringsgren enligt SNI 2007. Månad 2008M01 - 2020M10 Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor är uppbyggt av primärdata från flera andra statistiska undersökningar. För mer information om detaljer kring dessa undersökningar hänvisas till respektive undersöknings dokumentation. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2006 AM0301. I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersök-ningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och tillförlitlighet samt hur den genomförs och hur man kan ta del av resultaten. Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKI) efter näringsgren enligt SNI 2007.
Skapa beroende


Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom - SCB

Indexet delas upp i två olika typer: Arbetskostnadsindex för arbetare inom privat sektor; Arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor. Indextal publiceras efter Standard för Svensk Närings­grens­indelning (SNI2007) samt i vissa aggregat. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Tidsserie AKI för arbetare preliminära siffror Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Arbetskostnadsindex och dess förändringstakt Arbetskostnadsindex och dess Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Tidsserie AKI för arbetare definitiva siffror. Januari 2008=100. SNI Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Ämnesområde . Arbetsmarknad .


När börjar skolan i nyköping

SCB: ARBETSKOSTNAD -0,8% TJÄNSTEMÄN APRIL JMF

Arbetskostnadsindex för den privata sektorn beräknades för november till 123,1 för arbetare och 125,8 för tjänstemän enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Det betyder att sedan november 2015 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,9 procent för arbetare och 3,0 procent för tjänstemän. I mars uppgick arbetskostnadsindex för den privata sektorn till 100,8 för arbetare och till 102,1 för tjänstemän, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Ökade kostnader för arbete SvD

5. Vid beräkning av arbetskostnadsindex, AKI, för arbetare användes för åren 2005–. Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKI) efter näringsgren enligt SNI 2007.

Arbetskraftskostnaden i augusti 2020 ökade med 0,2 procent för arbetare och 3,3 procent för tjänstemän jämfört med samma månad 2019. Det skriver SCB i ett pressmeddelande. Pressmeddelande - 30 September 2010 09:41 Arbetskostnadsindex, juli 2010: Arbetskraftskostnaderna ökade med 1,8 procent för arbetare och 1,7 procent för tjänstemän I mars uppgick arbetskostnadsindex för den privata sektorn till 100,8 för arbetare och till 102,1 för tjänstemän, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). 2003-12-30 12:00 CET Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor, okt 2003 Ökningen av arbetskraftskostnaderna har hittills uppmätts till 4,1 procent för 2017-01-30 Sedan september 2009 har arbetskraftskostnaden ökat med 1,5 procent för arbetare och 1,8 procent för tjänstemän.